Pozwolenie na pobyt tymczasowy w Chorwacji

Przebywasz w Chorwacji i chcesz zalegalizować swój pobyt – zgłoś się do nas!

Oferujemy pomoc w uzyskaniu pozwolenia na pobyt tymczasowy w Chorwacji

 

Zgodnie z chorwacką Ustawą o Cudzoziemcach (Zakon o strancima, NN 130/11 i 74/13) obywatel państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ma prawo wjechać na terytorium Republiki Chorwacji bez wizy i zezwolenia na pobyt (art. 154 ww. ustawy, ust. 2) i przebywać na terytorium Chorwacji do 3 miesięcy od daty wjazdu, na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu (art. 155).

 

Obywatele państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego przebywający w Chorwacji dłużej niż 3 miesiące muszą ubiegać się o pozwolenie na pobyt tymczasowy.

 

Warunki pobytu tymczasowego w Chorwacji

 

Zezwolenie na pobyt można uzyskać na podstawie:

 • łączenia rodziny,
 • wykonywania pracy,
 • studiowania,
 • posiadania ubezpieczenia zdrowotnego i wystarczających środków finansowych niezbędnych do utrzymania siebie i rodziny itp.

Jeśli więc planujesz pobyt dłuższy niż 3 miesiące powinieneś się zgłosić na właściwy twojemu miejscu zamieszkania posterunek policji najpóźniej 8 dni przed upływem 3 miesięcznego okresu pobytu.

 

Wymagane dokumenty (niezbędne do zgłoszenia pobytu czasowego):

 • wypełniony wniosek 1b
 • kopia dowodu osobistego bądź paszportu,
 • kopia karty EKUZ (potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego)
 • dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych
 • umowa o wynajmie mieszkania poświadczona notarialnie
 • akt urodzenia (dla dziecka)
 • zdjęcie o wymiarach 3×3,5 cm

Zezwolenie na pobyt tymczasowy w Chorwacji

 

Na podstawie złożonych dokumentów posterunek policji wydaje zaświadczenie o pobycie tymczasowym (Potvrda o prijavi privremenog boravka) i automatycznie nadaje OIB – osobisty numer identyfikacyjny, czyli odnośnik polskiego PESEL-u.

 

Jednocześnie obcokrajowiec ma prawo ubiegać się o dokument potwierdzający tożsamość w Chorwacji (boravisna iskaznica), którą wydaje się na okres 5 lat, a po upływie 5 lat ma prawo ubiegać się o pobyt stały w Chorwacji.

 

Jeśli masz problem przy wypełnianiu wniosku, skompletowaniu wszystkich dokumentów lub w komunikacji z urzędnikiem na posterunku policji, zgłoś się do nas! Skoordynujemy wszystkie kroki za Ciebie!