Analiza stanu prawnego nieruchomości to obecnie jedna z najpopularniejszych naszych usług.

Wielu naszych klientów jest zainteresowanych właśnie tą usługą ze względu na możliwość wyeliminowania ukrytego ryzyka podczas procesu kupna nieruchomości w Chorwacji.

Czym jest analiza stanu prawnego nieruchomości i dlaczego warto skorzystać z tej usługi przed planowanym kupnem nieruchomości w Chorwacji przeczytajcie poniżej.

 

Co obejmuje analiza stanu prawnego nieruchomości?

 

Planując zakup nieruchomości w Chorwacji musimy pamiętać o jej dokładnym sprawdzeniu. W gruncie rzeczy analiza stanu prawnego nieruchomości, czyli weryfikacja jej aktualnego stanu prawnego powinna być dokonana zarówno w przypadku zakupu gruntu, budynku a także lokalu. Dzięki analizie uzyskamy informacje o uwarunkowaniach prawnych danej nieruchomości, czyli, do kogo należy, gdzie jest położona, czy jest obciążona, czy nie istnieją przeszkody do zrealizowania zakupu. Analiza obejmuje także weryfikację przeznaczenia nieruchomości poprzez sprawdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Tak, więc na badanie stanu prawnego nieruchomości składa się zbiór informacji wynikający z najróżniejszych dokumentów oraz wiele czynności, których zakres powinien być dostosowany do danej nieruchomości.

Podstawą analizy stanu prawnego nieruchomości jest szczegółowa weryfikacja księgi wieczystej. Księga wieczysta zawiera informacje dotyczące właściciela, użytkowania wieczystego, powierzchni gruntu i jego zabudowania, ustanowienia służebności, czyli ogólnie dostarczy nam wiele cennych informacji o interesującej nas nieruchomości. Uzyskamy również informacje o obciążeniach, czyli prawach lub roszczeniach osób trzecich wobec nieruchomości oraz o możliwych ograniczeniach w sprzedaży.

 

Nierzadko zdarza się, że nieruchomość jest nielegalna lub obciążona roszczeniami prawnymi, hipoteką, służebnością lub prawem pierwokupu

 

Dlatego zalecamy zachować szczególną ostrożność przy zakupie domu lub działki w Chorwacji ze wzglądu na częste przypadki sprzedaży nieruchomości, które posiadają nieuregulowany stan prawny lub są po prostu nielegalne i na których nie można dokonać żadnej rekonstrukcji, bądź rozbudowy.

Niezbędnym elementem analizy stanu prawnego nieruchomości jest również weryfikacja ewidencji gruntów i budynków, czyli innym słowem kataster nieruchomości. Dzięki analizie ewidencji gruntów możemy uzyskać informacje, czy księga wieczysta jest zgodna ze stanem faktycznym ujawnionym w ewidencji.

 

Rozbieżności w treści księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków zdarzają w każdej dotychczas sprawdzanej przez nas nieruchomości

 

Zasadą jest, że oznaczenie nieruchomości ujęte w treści księgi wieczystej powinno być zgodne z danymi z ewidencji gruntów i budynków. Rzeczywistość pokazuje, że pomimo ścisłego powiązania danych ujętych w księdze wieczystej, z danymi ujętymi w katastrze nieruchomości, odnotowuje się głównie rozbieżności w powierzchni danej nieruchomości, które są najczęściej konsekwencją uwarunkowań historycznych.

W Chorwacji niestety bardzo często spotykamy niezgodności pomiędzy treścią księgi wieczystej a katastrem. W takiej sytuacji należy zaangażować uprawionego geodetę, w celu sporządzenia wykazu synchronizacji gruntów. O ile mamy taką możliwość i czas nam na to pozwala radzimy dokonać kontroli powierzchni nieruchomości jeszcze przed jej zakupem.

Równie ważnym elementem analizy jest sprawdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który dostarczy nam niezbędnych informacji związanych z warunkami zagospodarowania i zabudowy terenu a także przeznaczenia nieruchomości. Wszystkie uzyskane informacje korzystnie wpłyną na realizację Waszej planowanej inwestycji w Chorwacji.

 

W jakim celu analizujemy stan prawny nieruchomości?

 

Podsumowując zasadniczym celem analizy stanu prawnego nieruchomości jest zweryfikowanie, czy przekazane przez sprzedającego informacje znajdują potwierdzenie w stanie faktycznym i prawnym, a także czy nabywca będzie mógł bezpiecznie zrealizować inwestycję zgodnie ze swoimi założeniami.

Sporządzenie analizy stanu prawnego nieruchomości wymaga wiedzy i doświadczenia. W związku z tym, radzimy skorzystać z profesjonalnego wsparcia, szczególnie za granicą, gdzie bariera językowa jest niemałym problemem. Nasz zespół MANUS DEXTRA specjalizuje się w obsłudze polskich inwestorów w Chorwacji, oferując kompleksowe badania stanu prawnego nieruchomości, a tym samym wsparcie w bezpiecznym zakupie nieruchomości w Chorwacji.

W ramach świadczonej usługi dokonujemy indywidualnej wyceny, biorąc pod uwagę zakres działań i termin realizacji.

 

TUTAJ można zobaczyć wzór analizy stanu prawnego nieruchomości w Chorwacji!

Potrzebujesz analizy prawnej wymarzonej nieruchomości?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!