Rejestracja własnej firmy w Chorwacji

REJESTROWANIE WŁASNEJ FIRMY W CHORWACJI

 

Otworzenie firmy w Chorwacji będzie prostym zadaniem, jeśli skorzystasz z usługi MANUS DEXTRA. Pomożemy Ci przy wyborze rodzaju firmy, przygotowaniu dokumentów, rejestracji itp.

 

Założenie Firmy w Chorwacji wymaga znajomości języka chorwackiego, w związku z tym radzimy skorzystać z naszej pomocy, skoordynujemy wszystkie zadania.

 

Jeśli jesteście zainteresowani, MANUS DEXTRA poprowadzi za Was proces założenia spółki w Chorwacji, jak również pomoże w prowadzeniu samej spółki i pozyskaniu pierwszych klientów.

 

Po założeniu firmy konieczne jest znalezienie dobrej, a jednocześnie kompleksowej usługi księgowej. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, usługi kadrowo-płacowe, sprawozdawczość finansowa i raportowanie zarządcze wymaga profesjonalnej księgowości.

 

Polecimy Wam sprawdzone biura księgowe, która oferują kompleksową i profesjonalną usługę na rynku.

 

Każdego przedsiębiorcę zapoznamy z podstawami Systemu Podatkowego w Chorwacji. Biorąc pod uwagę, że Republika Chorwacji jest członkiem Unii Europejskiej, chorwacki system podatkowy jest bardzo podobny do większości systemów podatkowych w innych państwach członkowskich.

 

Jak założyć firmę (spółkę handlową) w Chorwacji?

 

 • Wybór nazwy spółki
  MANUS DEXTRA pomoże Wam w sprawdzeniu w bazie danych, czy zaproponowana nazwa jest wolna do rejestracji, czy spółka o identycznej nazwie już istnieje
 • Wybór odpowiednika kodu PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) firmy – NKD (Nacionalna klasifikacija djelatnosti)
 • Ustalenie siedziby firmy (informacja niezbędna do założenia firmy, adres kontaktowy do komunikacji między organami państwowymi a spółką).
 • Powołanie członka zarządu – dyrektora, jako osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, osoba fizyczna, która jest zdolna do czynności prawnych
 • Przygotowanie dokumentacji dla notariusza (decyzja założycielska)
 • Wyrobienie numeru OIB (PESEL) w urzędzie skarbowym
 • Notariusz
  Wszyscy założyciele i osoby odpowiedzialne muszą być obecni, chyba, że uzgodniono inaczej z poświadczonym pełnomocnictwem. Niezbędna dokumentacja jest przygotowywana i poświadczana w kancelarii notarialnej, którą przekażemy do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obowiązkowe dokumenty osobowe (dowód osobisty lub paszport).
 • Krajowy Rejestr Sądowy i płatność
  MANUS DEXTRA
  składa dokumenty poświadczone, wnioskuje o wpis do rejestru sądowego.
 • Dokonanie wpłaty kapitału zakładowego i opłat sądowych
 • OIB (NIP) firmy odbieramy potwierdzenie o założeniu spółki i zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego OIB (NIP), nowo otwarta firma zostaje wpisana do Rejestru Sądowego (KRS). Decyzja o wpisie jest gotowa w ciągu 2 – 3 dni.
 • Po wpisie do KRS-u należy udać się do Centralnego Biura Statystycznego w celu uzyskania zaświadczenia o rodzaju działalności
 • Wyrobienie pieczątki i otwarcie konta bankowego
  Po odebraniu pełnej dokumentacji należy wykonać pieczątkę i otworzyć konto w banku
 • Ostatni krok to zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego celem wpisu do rejestru podatników

Założenie firmy w Chorwacji trwa kilka dni, jednak wymaga pomocy osób ze znajomością języka chorwackiego i podstawową wiedzą prawną.

Potrzebujesz pomocy w otwarciu firmy w Chorwacji?

MANUS DEXTRA pomoże Ci w założeniu firmy i rozpoczęciu działalności w Chorwacji.